Frequently Asked Questions

Neden Esan Akü?


Aküm Arızalandı Ne Yapmalıyım?

En yakın akü servisine kontrol ettirilmelidir. Servis teknik inceleme sonucunda akü arızası tespit edilerek, arızanın üretim veya kullanıcı kaynaklı olup olmadığı belirlenir. Garanti kapsamına giren üretim hatalı aküler yenisi ile değiştirilir. Hatanın kullanıcı kaynaklı olduğu tespit edilirse akü garanti kapsamına girmemektedir.

Kullanıcı kaynaklı hatalar;

• Kırık, Çatlak, Hasarlı • Deşarj

• Aşırı şarj (Konjektör arızası kaynaklı)

• Sülfatlaşmış (uzun süre bekleme kaynaklı)

Akü Ömrünü Nasıl Uzatabilirim?

Akü kullanım koşulları ve üretici talimatlarına uygun hareket edildiğinde üründen maksimum verim ve ömür alınmaktadır.

Aşağıdaki durumlara dikkat edildiğinde akü ömürleri uzayacaktır,

 

• Araca uygun kapasiteli akü seçimi,

• Araca fabrika çıkışından sonra ilave elektriksel yükler takılmaması,

• Motor çalışmazken tüketicilerin uzun süreli kullanılmaması,

• Aracın uzun süreli park halinde bırakılmaması,

• Aracın kısa mesafeli ve sık kullanımlarından kaçınılması,

• Akülerin periyodik kontrol veya bakımlarının yapılması,

• Araç şarj sistem gerilimlerinin periyodik kontrolü ve uygunluklarının doğrulanması

• Park halinde kaçak akımların fabrika değerlerinin üzerinde olmaması,

• Aşırı Deşarj olmuş akülerin şarjları araç dışında ve akü şarj talimatlarına uygun olarak yapılması

Akü Neden Biter?

Aküler kullanım sıklığı ve koşullarına bağlı olarak ömürlerini tamamlamaktadırlar. Normal şartlarda kullanım koşulu ile; araçların yüksek akımla marş (birkaç yüz amper) enerji ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, klimalar, lambalar, sinyaller, panel ekran, radyo-cd çalar vb. tüm elektriksel cihazların enerji ihtiyaçlarını da karşılamaktadırlar. Aynı zamanda aküler, deşarjlara ilaveten aracın çalışması ile birlikte şarj esnasında yıpranarak ömürlerini tamamlayıp bitmektedirler.

Aküm Bitti Ne Yapmalıyım ve Akü Takviyesi Nasıl Yapılır?

En yakın akü servisine kontrol ettirilerek kontrol edilmesi sağlanmalıdır. Akü kullanım ömrünü tamamladı ise akü değişimi yapılmalıdır, deşarj veya bakım ihtiyacı tespit edildi ise akü şarj ve talimatları doğrultusunda gerekli işlem yapılmalıdır.

Akü Takviyesi Nasıl Yapılır?

Akü bağlantıları öncesi emniyet kurallarına uyarak gerekli tedbirleri alınız.

• Motoru ve tüm elektrik yüklerini (kontak, Lambalar, radyo vb.. ) kapatınız.

• Aküden (jump-start) aküye bağlantı yapılacak araç-akü gerilim sisteminin (12V ve/veya 24V gibi) aynı olmasına dikkat ediniz.

• Kabloların araçlarda hareketli ve/veya sıcak noktalara (Egzoz, Radyatör, Pervane vb..) temas etmemesine dikkat ediniz.

• İlk olarak takviye kablosunun kırmızı ucunu boşalmış olan akünün (+) terminaline, diğer ucunu dolu olan akünün (+) terminaline bağlayınız.

• Sonra takviye kablosunun siyah ucunu dolu akünün (-) terminaline, diğer ucunu boşalmış akülü aracın kaportasında herhangi bir metal bölümüne bağlayınız.

• İlk olarak dolu akülü aracı çalıştırınız, sonra boş akülü aracı çalıştırınız.

• Araçlar çalıştıktan sonra boş akülü araçtan başlayarak, önce (-) negatif, sonra (+) pozitif terminallerden sıra ile kabloları sökünüz.

 

 

Akü Donar mı?

Evet.

• Aküler; Şarj seviyesi ve elektrolit yoğunluklarına bağlı olarak donabilirler. Tam şarjlı starter akülerin donma sıcaklığı yaklaşık -69°C derecelere kadar inmektedir ve donma sıcaklıkları elektrolitin yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir.

• Yoğunluk azaldıkça (Akülerde deşarjlara bağlı yoğunluklar 1.280g/cm3-1.100g/cm3 ve altına inebilir) donma sıcaklığı da yükselmektedir. Örneğin;

   - Tam şarjlı, yoğunluk 1.280g/cm3, donma sıcaklığı -69°C’ dir.

   - Deşarj, yoğunluk 1.150g/cm3, donma sıcaklığı -15° C’ dir.

• Normal şartlarda şarjlı akümülatörler donmaz. Fakat deşarj seviyesine bağlı olarak 0°C ila -15°C derecelerde dahi donma olasılığı vardır, soğuk mevsim ve iklimlerde akülerin şarjlı durumda olmalarına itina gösterilmelidir.

Hava Şartları Aküyü Etkilermi?

Stoklama ve araç üzerinde çalışma esnasında hava şartları aküleri önemli ölçüde etkilemektedir.


• Depo ve Stoklama;

Aküler serin, kuru, toz, güneş sıcaklık-nem vb.. fiziksel şartlardan en az etkilenecek kapalı alanlarda depolanmalıdır. Sıcaklık, toz, nem ve yağışlar kendi-kendine deşarjları arttırmaktadır.

Sıcaklık kendi-kendine deşarjları artırmaktadır, genel bir yaklaşımla her 10°C derecelik depolama sıcaklık artışı kendiliğinden kayıpları iki katına çıkarmaktadır. Bu nedenle ortalama 20°C’de bekleyen aküler 30°C’de bekleyenlere göre 2 katı daha fazla süreyle bekleyebilir. Daha serin ortamlarda depolama kapasite kayıplarını minimize eder ve daha sağlıklıdır.


• Çalışma esnasında (Araç üzerinde):

Sıcaklık değerleri akülerin çalışma, ömür ve marş performanslarını doğrudan etkilemektedir. Sıcak ortamlarda akülerin kimyasal reaksiyon hızlarına bağlı marş performansı artar aynı zamanda araçların mekanik olarak marş enerjisi ihtiyaçlarında azalır buna rağmen akülerde korozyona bağlı erken yaşlanma meydana gelir. Sıcak ortam ve iklimlerde aküler daha erken devre dışı kalarak ömürleri düşük olur.

Soğuk hava ve iklimlerde akülerin marş yeteneğinin azalmasına karşın araç motorunun marş enerjisi ihtiyaçlarında artmaktadır. Bu ikilem nedeniyle soğuk hava ve iklimler için marş gücü daha yüksek aküler gerekmektedir.

Soğukta akü elektrolitlerinin donma riski vardır. Tam şarjlı bir akü -69°C’lerde donarken deşarj konumundaki bir akü deşarj seviyesine bağlı olarak 0°C veya -5°C’lerde dahi donabilir. Bu nedenle soğuk havalarda akülerin şarjlı halde tutulması çok önemlidir.

 

Akü Lambası Neden Yanar?

Akü ve araç şarj sistemi sorunlarına bağlı olarak yanar. Genel olarak aşağıda sıralanan sorunlar nedeni ile uyarı lambası yanabilir;

 • Akünün bitmiş olmasına bağlı gerilimin yükselememesi,

• Araç şarj dinamosunun arızalanması,

• Araç konjektörünün bozulması,

• Akü bağlantı kablolarında gevşeklik,

• Elektrik devrelerinde kopukluk.

 

Arızanın tespiti ve çözüm için en yakın servise gidilmelidir. Akü Teknik Servislerimiz için tıklayınız...

 

 

Akü Nasıl Şarj Edilir?

Akü şarj ve bağlantıları öncesi emniyet kurallarına uyarak gerekli tedbirleri alınız.

 Şarj yapmadan önce akülerin şarj seviyesinin tespiti ve mevcut şarj oranına bağlı olarak şarj akım ve süreleri talimatlardan belirlenir.

 • Aküde şarj seviyesini tespit ediniz.

• Şarj öncesi elektrolit sıcaklığının >15°C olduğundan emin olunuz.

• Akülerde açık devre gerilim (açılabilenlerde hücre yoğunluklarını ölçülmesi) ölçülmesi ile şarj gerekliliğini tespit ediniz. Depoda bekleyen akülerde açık devre gerilimi < 12.40V ise şarj edilir.

• Şarj cihazını kontrol ediniz, açık ise kapatınız.

• Aküyü şarj cihazına pozitif kablosu pozitif kutba, negatif kablosu negatif kutba gelecek şekilde bağlayınız. Kutup bağlantılarının doğru polaritede yapıldığından emin olunuz.

• Şarj cihazında aküye uygun akım ve gerilim değerlerini seçerek şarjı başlatınız.*

 

Kullanılmamış akülerde elektrolit yoğunluğu 1.280±0.010 g/cm3 ulaştığında şarj sonlandırılır.

 • Şarj esnasında elekrolit sıcaklığının 45°C’i geçmemelidir, geçtiğinde soğutulur veya soğuması beklenir. Aşırı sıcaklık aşırı şarja neden olur ve aküye zarar verir.

• Belirlenmiş şartlara erişildiğinde şarj sonlandırılır. Bağlantı kabloları önce negatif sonra pozitif bağlantılar sökülür.

  *Bekleyen akülerde veya müşteriden gelen deşarj akülerde tespit edilen şarj seviyelerine bağlı olarak belirlenmiş şarj tablolarında verilen akım ve sürelerle şarj edilirler. Kullanılmış akülerde istenilen yoğunluğa ulaşılmadığı durumlarda şarjın son iki saatinde ölçülen ve düzeltilmiş yoğunluk değişmez ise şarj sonlandırılır. Yoğunluğu ölçülemeyen akülerde, voltaj değerlerine göre şarj uygulanır.

 

 

Akü Çevreye Zararlı mıdır?

Akülerin üretim, kullanım ve taşınması esnasında kurallara ve yasalara uyulmadığı durumlarda çevreye zararlı olabilirler.

 Akümülatörler;

• Kurşun,

• Sülfürik asit çözeltisi ve

• Poliprolen kutu-kapaklardan oluşurlar.

 Ömrünü tamamlamış aküler çevre için riskli tehlikeli atıklardır. Akülerin kurallara uygun olarak toplanması, depolanması ve geri dönüşüm tesislerine taşınması ile birlikte geri dönüşüm ile kurşun ve plastik parçalar %100 geri kazanılır. Sülfürik asid de geri kazanılabilir ancak genellikle nötralize edilmektedir.

Start-Stop Akü Özellikleri Nelerdir?

Yakıt tüketiminin azaltılması ve karbon emisyon oranlarının düşürülmesi için geliştirilmiş Start & Stop Araç Aküleridir.

 EFB ve AGM olmak üzere iki tip Start & Stop Aküsü vardır. Bu aküler standart akülere göre çok kısa sürede yüksek oranlı şarj alma kabiliyetlerinin yanında yüksek marş ve çevrim kapasitelerine sahiptirler.